پایان نامه ها

ردیف

مشخصات

۱

عنوان: بررسی و ساخت نانوکامپوزیت پلی اتیلن سنگین-اکسید تنگستن (HDPE-WO۳به عنوان حفاظ پرتوگاما

دانشجو: احمدرضا آبیز

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکتر شهریار ملکی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ:بهمن۱۳۹۷
 

۲

عنوان: بررسی ویژگی های دزیمتری نانو اکسید گرافن برای پرتوهای گاما در محدوده دزهای بالا

دانشجو: نسا ابراهیمی

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکتر شهریار ملکی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: بهمن ۱۳۹۷
 

۳

عنوان: ساخت و ارزیابی ویژگی های یک دزیمترفعال جدید بر اساس نانو کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته

دانشجو: سید امین جعفری صادقی

استاد راهنما اول: دکتر علیرضا مهدیزاده

استاد راهنما دوم: دکتر شهزاد فیضی

استاد مشاور: دکتر سید محمد امین حسینی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

تاریخ دفاع: دیماه ۱۳۹۷
 

۴

عنوان: مطالعه و طراحی کامپوزیت پلی وینیل الکل-اکسید تنگستن (PVA/WO۳به عنوان حفاظ پرتوهای گاما

دانشجو: فریده کاظمی

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکتر شهریار ملکی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: دیماه ۱۳۹۶ 

۵

عنوان: مطالعه خواص دزیمتری نانولوله های کربنی با بهره گیری از طیف سنجی رامان در محدوده دزهای پرتو فرآوری

دانشجو: احمد رضا وطن خواه

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکتر شهریار ملکی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: دیماه ۱۳۹۶
 

۶

عنوان: ارزیابی دز دریافتی در بیماران سکته حاد اولیه قلبی بر اساس فاکتورهای اندازه گیری شده توسط سیستم آنژیوگرافی در بیمارستان ولی عصر شهر فسا

دانشجو: مهدی مقبول

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: زمستان ۱۳۹۶
 

۷

عنوان: امکان سنجی تولید مولیبدن – ۹۹، فسفر-۳۲ و طلا -۱۹۸ در راکتور مینیاتوری اصفهان (MNSR) با مقایسه نتایج تجربی و مقادیر بدست آمده از کد MCNPX

دانشجو: فاطمه صیفی

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکتر مسعود احمدی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: تابستان ۱۳۹۶

۸

عنوان: مطالعه توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار پور فیرینی جدید با رادیونوکلئید گالیوم-۶۸

دانشجو: فاطمه شهابی نیا

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکترسید یوسف فضائلی حسینی نژاد

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: زمستان ۱۳۹۶
 

۹

عنوان: امکان سنجی تولید رادیو ایزوتوپ های ایربیوم – ۱۶۹، لوتسیم – ۱۷۷ و ایتریوم -۹۰ با استفاده از شبیه سازی توسط کد نویسی مونت کارلو MCNP

دانشجو: آینا گلابیان

استاد راهنما: دکتر سید محمد امین حسینی

استاد مشاور: دکتر مسعود احمدی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: زمستان ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 

۱۰

عنوان: بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار پور فیرینی جدید با رادیونوکلئید گالیوم-۶۸ بر روی نانو سیلیکای MCM-۴۱

دانشجو: محمد رضا افراسیابی

استاد راهنما: دکترسید یوسف فضائلی حسینی نژاد

استاد مشاور: دکتر سید محمد امین حسینی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاریخ: زمستان ۱۳۹۶
 

۱۱

عنوان: بررسی میزان اثر فعالسازی فوتونی داروی سیس پلاتین در افزایش دز تابشی در تومورهای سرطانی

دانشجو: الهام یوسف زاده نوشهر

اساتید راهنما: دکتر رضا فقیهی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

استاد مشاور: محمد طاهری

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

دانشگاه: دانشگاه شیراز

تاریخ: ۱۳۹۲

 

۱۲

عنوان: بررسی اثر قرارگیری درمیدانهای الکترومغناطیسی ناشی از تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته بر روی میزان آزاد شدن جیوه از آمالگام های دندانی

دانشجو: سید محمدانوشه

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر مسعود نقاب

استاد مشاور: دکتر عبدالرضا رجایی فرد

مقطع و رشته: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه: دانشگاه شیراز

تاریخ: ۱۳۹۰

 

۱۳

عنوان: بررسی اثرات تابش گیری اولیه با پرتو های ریز موج بر بقای موش بالب سی نر آلوده به باکتری اشریشاکلی

دانشجو: غزل نامداری

اساتید راهنما: دکتر محمد معتمدی فر - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

استاد مشاور: محمد طاهری

مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۱

 

۱۴

عنوان: بررسی میان کنش امواج فراصوتی و لیزر بر میزان جذب پوستی انسولین در موشهای صحرایی دیابتی

دانشجو: مرتضی پیشقدم

اساتید راهنما: دکتر علیرضا مهدی زاده - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۰

 

۱۵

عنوان: بررسی تضعیف فوتونی و نوترونی بتون سنگین در اتاق های رادیوتراپی مگاولتاژ

دانشجو: مرضیه صادقی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر محمد امین مصلح شیرازی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۱

 

۱۶

عنوان: اثرات زیستی مواجهه دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان با میدان های الکترومغناطیسی تولید شده بوسیله دستگاه های کاویترون بر سطح کورتیزول سرم

دانشجو: سحر وظیفه دوست

اساتید راهنما: دکتر محمد مهدی یاقوتی خراسانی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

اساتید مشاور: مهندس سیمین مهدی زاده - دکتر عبدالرضا رجایی فر

مقطع و رشته: دکترای دندانپزشکی - داندانپزشکی

دانشگاه: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تاریخ: ۱۳۸۸

 

۱۷

عنوان:بررسی بر همنهش میدان های الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی بسیار پایین (۳۰ - ۹۰ مگاهرتز) و پرتوهای ریز موج۹۰۰ مگا هرتز در القای گونه های فعال اکسیژن در رده های سلولی SP۲/۰ و سطح مالون های آلدهید در نمونه های پلاسمای خون انسانی

دانشجو: الهه کاظمی اردکانی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر عباس علی قنبری

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۱

 

۱۸

عنوان: ساخت و بررسی عملکرد ابزار شرح داده شده در کتاب التصریف به منظور بادکش درمانی

دانشجو: حسن یار محمدی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده

استاد مشاور: دکتر آرمان زرگران

مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۱

 

۱۹

عنوان: بررسی مدل سازی رادیوبیولوژیک برای ارزیابی کیفیت طراحی درمان در رادیوتراپی و استفاده از آن به منظور برآورد اسیبهای قلب در رادیوتراپی مری

دانشجو: حمید عبداللهی ناصح آباد

اساتید راهنما: دکتر محمد امین مصلح شیرازی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ:۱۳۹۱

 

۲۰

عنوان: طراحی حفاظت های انعطاف پذیر عاری از سرب با استفاده از نانو ذرات تنگستن و تعیین ویژگی های تضعیف آن به عنوان یک حفاظ

دانشجو: عهدیه آغاز

اساتید راهنما: دکتر رضا فقیهی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی

دانشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

تاریخ:۱۳۹۱

 

۲۱

عنوان: ساخت و بررسی عملکرد ابزار جراحی شرح داده شده در کتاب التصریف برای عمل جراحی به عنوان مخدع یا دسته تیغ

دانشجو: سیده آیدا احمدی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده

استاد مشاور: دکتر آرمان زرگران

مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ:۱۳۹۱

 

۲۲

عنوان: بررسی اشعه وارد شده بر ارتوپد ها حین کار با دستگاه سی آرم فلوروسکوپی - ۱۳۹۱

دانشجو: جاوید آزاد بخت

اساتید راهنما: دکتر علیرضا مهدی زاده _ مهندس محمد مهدی موحدی

استاد مشاور: دکتر سیدمحمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ:۱۳۹۳

 

۲۳

عنوان:ارزیابی میزان مواجهه شغلی جوشکاران با میدان های الکترومغناطیسی، پرتوهای ماوراء بنفش و نور مرئی در شرکت فولاد پایه فارس و بررسی پیامد های بهداشتی ناشی از این مواجهه و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح سلامت جوشکاران

دانشجو: ابراهیم آسمند

اساتید راهنما: دکتر زهرا زمانیان - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشگاه: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۲

 

۲۴

عنوان: طراحی و ساخت حفاظ های عاری از سرب چند لایه ای با استفاده از ماتریس های محتوی نانو ذرات اکسید فلزی و بهینه سازی حفاظت پرتوی آن در مقابل فوتون های اشعه ایکس در محدوه انرژی های تشخیصی

دانشجو: آرش صفری

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده

استاد مشاور : دکتر محمد امین مصلح شیرازی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۳

 

۲۵

عنوان:بررسی میزان استرس اکسیداتیو ناشی از پرتوگیری با امواج وای فای (۴۵/۲ گیگا هرنز ) در مدل حیوانی رت

دانشجو: مریم تیموری

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۲

 

۲۶

عنوان: بررسی اثر پاسخ تطبیقی متعاقب پرتو های یونیزان و غیر یونیزان بر روی total DNA methylation و میزان متیلاسیون در ژن MGMT۱ و ERα که در بروز و ایجاد سرطان کولون نقش دارند رد نمونه های موش صحرایی نر

دانشجو: محبوبه شیخی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۳

 

۲۷

عنوان: معرفی یک طرح اختلاط جدید برای بتن های سنگین به منظور بهبود ویژگی های حفاظت در برابر فوتون و نوترون و پارامتر های فیزیکی آن

دانشجو: مهدی کاظم پور

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۳

 

۲۸

عنوان: بررسی نقش پرتوگیری اولیه شغلی بر بیان ژن های FDXR, DDB, GADD۴۵۶A متعاقب دوز دریافتی challenging (چالشی) گاما در سلول های لنفوسیت در شرایط in vitro با روش Real - time PCR

دانشجو: سولماز آرو

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر حسین مزدرانی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۳

 

۲۹

عنوان: طراحی و ساخت یک حفاظ فیزیکی نانو کامپوزیت جدید با ماتریس پلی اتیلن برای کاربد در تحقیقات فضایی

دانشجو: فاطمه جمالی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ:۱۳۹۳

 

۳۰

عنوان: بررسی اثر زمان شروع مکمل های غذایی آنتی اکسیدانی برای کاهش آسیب های پرتوی در موش صحرایی متعاقب مواجهه با دوز کشنده پرتو گاما

دانشجو: مریم فوادی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر صدیقه شریف زاده

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۳

 

۳۱

عنوان: تاثیر امواج الکترومغناطیس فرکانس بالای تلفن همراه بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه ذرت Zea mays L.

دانشجو: حبیبه زارع

اساتید راهنما: دکتر ساسان محسن زاده

اساتید مشاور: دکتر علی مراد شاهی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: دکترای تخصصی - زیست شناسی - فیزیولوزی گیاهی

دانشگاه: دانشکده علوم دانشگاه شیراز

تاریخ:۱۳۹۴

 

۳۲

عنوان: بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت با امواج الکترومغناطیسی ساطع شیراز از دستگاه مسدود کننده تلفن همراه(Mobile Jammer) بر استرس اکسیداتیو در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

دانشجو: سمیرا حاجی زاده خرامه

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی

اساتید مشاور: دکتر مسعود حقانی - دکتر حبیب اله ناظم

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - زیست شناسی

دانشگاه: پیام نور مرکز تفت

تاریخ:۱۳۹۴

 

۳۳

عنوان: بررسی اثر مواجهه طولانی مدت انسان با سطوح بالاتر از نرمال پرتو های زمینه بر میزان بیان ژن های P۵۳, CDKN۱A(P۲۱)

دانشجو: عبداعظیم احمدی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر سید محمد باقر تابعی

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۴

 

۳۴

عنوان: بررسی تاثیر ساختار های زیر کف، کف پوش و تهویه ساختمان در مناطق با پرتوزایی طبیعی و سطح رادون بالا در ایران

دانشجو: مهدیه محمدی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر محمد رضا کاردان

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۴

 

۳۵

عنوان: بررسی اثرات امواج مایکرویو ساطع شده از دستگاه مسدود کننده موبایل بر روی تحرک اسپرم و فراگمانتاسیون DNA

دانشجو: طاهره دوهنده

اساتید راهنما: دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد – دکتر سید محمد جواد مرتضوی

استاد مشاور: دکتر بهیه نام آور جهرمی

مقطع و رشته: زنان و زایمان

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۳

 

۳۶

عنوان: بررسی اثر قرارگیری در میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته بر روی میزان آزاد شدن جیوه از آمالگام های دندانی

دانشجو: دکتر سید محمد انوشه

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی – دکتر مسعود نقاب

استاد مشاور: دکتر عبدالرضا رجایی فرد

مقطع و رشته:MPH

دانشگاه: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۰

 

۳۷

عنوان: طراحی و ساخت پوشش های حفاظت پرتویی انعطاف پذیر و عاری از سرب برای دستیابی به حفاظ های کارآمد فاقد سمیت، سبک و دارای تضعیف فوتونی بیشتر

دانشجو: منصور طیبی

اساتید راهنما: دکتر محمودرضا آقامیری – دکتر سید محمد جواد مرتضوی

اساتید مشاور: دکتر حبیب اله بهاروند، دکتر محمد امین مصلح شیرازی

مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تاریخ: ۱۳۹۰

 

۳۸

عنوان: طراحی حفاظ های انعطاف پذیری عاری از سرب با استفاده از نانو ذرات تنگستن و تعیین ویژگی های تضعیف آن بعنوان یک حفاظ

دانشجو: عهدیه آغاز

اساتید راهنما: دکتر رضا فقیهی – دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناس ارشد مهندسی هسته ای

دانشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

تاریخ: ۱۳۹۱

 

۳۹

عنوان: بررسی مدل سازی رادیوبیولوژیک برای ارزیابی کیفیت طراحی درمان در رادیوتراپی و استفاده از آن به منظور برآورد آسیبهای قلب در رادیوتراپی مری

دانشجو: حمید عبداللهی ناصح آباد

اساتید راهنما: دکتر محمد امین مصلح شیرازی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی

مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ:  ۱۳۹۱

 

۴۰

عنوان: ساخت و بررسی عملکرد ابزار شرح داده شده در کتاب التصریف به منظور بادکش درمانی

دانشجو: حسن یارمحمدی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی– دکتر علیرضا مهدی زاده

استاد مشاور: دکتر آرمان زرگران

مقطع و رشته: دکتری عمومی

دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۱

 

۴۱

عنوان: بررسی اثر همسایگی پرتوهای ریزموج تابشی از دستگاه شبیه ساز تلفن همراه بر روی میزان آپوپتوز و فعالیت آنزیم کاتالاز در رده سلولی لنفوسیت-T

دانشجو: رسول آزمونفر

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی– دکتر نصرا.. عرفانی

مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۲

 

۴۲

عنوان: طراحی ساخت و ارزیابی قدرت حفاظت شیلدهای سبک پلی اتیلنی دانسیته بالا از اشعه نوترون

دانشجو: نسرین شرفی

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی– دکتر محمد رضا کاردان

مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۲

 

۴۳

عنوان: بررسی اثر مواجه اولیه با تابش های مایکروویو MHz ۹۱۵ در شدت توان های مختلف بر آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت کبد و کلیه موش صحرایی نر متعاقب دریافت دز زیر کشنده اشعه گاما

دانشجو: مهردخت دانشمند

اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی–دکتر زهره مصطفوی پور

مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ: ۱۳۹۲