فعالیت های مرکز

  • تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و انتشار مقالات مربوطه در راستای اهداف مرکز
  • ثبت اختراع
  • نقد مقالات در معتبرترین مجلات دنیا
  • اجرای طرح های مشترک با محققان خارج از کشور
  • راهنمایی و کمک به دانشجویان در نوشتن پروپوزال و اجرای طرح
  • تولید محصول و ارتباط با صنعت
  • اطلاع رسانی و ارائه آموزش در خصوص اثرات و کاربردهای پرتوها
  • ارائه مشاوره در خصوص اثرات انواع پرتوها