طرح های پایان یافته مرکز: 

 1. بررسی پایداری ویژگی های دزیمتری ژل MAGAT با گذشت زمان پس از سنتز و پس از تابش دهی (۱۳۹۹)
 2. سنتز و بررسی ویژگی های دزیمتری ژل دزیمتر نورموکسیک جدید (n-MAGICA) nano Methacrylic acid-based (۱۳۹۹)
 3. بررسی پایداری ویژگی های دزیمتری ژل نورموکسیک جدید (NVIPET) nano N-vinylpyrrolidone  با گذشت زمان پس از سنتز و پس از تابش دهی (۱۳۹۹)
 4. بررسی پایداری ویژگی های دزیمتری ژل VIPET با گذشت زمان پس از سنتز و پس از تابش دهی (۱۳۹۹)
 5. سنتز و بررسی ویژگی های دزیمتری ژل دزیمتر نورموکسیک جدید NVIPET) nano N-vinylpyrrolidone (۱۳۹۹)
 6. سنتز و بررسی ویژگی های دزیمتری ژل دزیمتر جدید NVIPET (۱۳۹۹)
 7. مطالعه میزان اثر بخشی آزمایشات دوره ای شمارش خون به عنوان یک ابزار پایش سلامت در پرتوکاران شاغل در حیطه های مختلف پزشکی  (۱۳۹۷)
 8. مطالعه اثرات شناختی مواجهه مغز انسان با پرتو high LET آلفا  (۱۳۹۷)
 9. (۱۳۹۷) Independent assessment of source transit time and dose for the BEBIG SagiNova® cobalt-۶۰ high dose rate brachytherapy afterloader
 10. بررسی میزان پرتوهای محیطی و سنجش ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز رادون درخانه های مسکونی گنو بندرعباس (۱۳۹۷)
 11. مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیس در محدوده لیزر فروسرخ و افزایش دوز پرتوهای ایکس مگا ولتاژ در حضور نانو میله های طلای متصل شده به فولیت بر روی رده سلولی KB (۱۳۹۷)        
 12. مقایسه اثرنانو میله های طلا با نانو ذرات طلا در افزایش دوز امواج الکترومغناطیس در محدوده پرتوهای ایکس مگا ولتاژ بر روی رده سلولی هلا   (۱۳۹۷)
 13. بررسی اثر حفاظتی Lap pad، حفاظ الکترومغناطیسی-گرمایی کامپیوترهایLap Top، بر سلول‌های اسپرم موش‌های نر در برابر امواج الکترومغناطیسی  (۱۳۹۷)
 14. بررسی تغییرات بیان ژنهای TP۵۳, TGF-B, XPA, Rad۵۲, BCL۲ در لنفوسیتهای خون محیطی کارکنان پرتوپزشکی (۱۳۹۷)
 15. بررسی اثر افزایش دوز امواج الکترومغناطیس در محدوده پرتو اشعه ایکس مگا ولتاژ در حضور نانو ذرات اکسید آهن پوشانده شده با دکستران بر روی رده سلولی هلا (۱۳۹۷)
 16. بررسی بهره وری حفاظ نوترونی با سپر بتنی سبک حاوی فیبر فولاد، الیاف پلی پروپیلن و کلمانیت (۱۳۹۷)
 17. سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص دزیمتری نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید (۱۳۹۶)
 18. طراحی و ساخت اتاقک حذف کننده میدان های الکترومغناطیسی محیطی برای مطالعات میکروبیولوژی در زمینه بررسی اثر آنتی بیوتیک های مختلف و نور مرئی در طول موجهای مختلف بر میکرو ارگانیسم ها (۱۳۹۵)
 19. بررسی بهره وری حفاظ نوترونی با سپر بتنی سبک حاوی فیبر فولاد، الیاف پلی پروپیلن و کلمانیت (۱۳۹۵)
 20. بررسی اثر حفاظتی Lap pad، حفاظ الکترومغناطیسی-گرمایی کامپیوترهایLap Top، بر سلول‌های اسپرم موش‌های نر در برابر امواج الکترومغناطیسی (۱۳۹۵)
 21. بررسی تغییرات بیان ژنهای TP۵۳, TGF-B, XPA, Rad۵۲, BCL۲ در لنفوسیتهای خون محیطی کارکنان پرتوپزشکی (۱۳۹۵)
 22.  بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت با امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از دستگاه های لایت کیور بر ریزنشت ترمیمهای مختلف دندانی (۱۳۹۵)
 23. طراحی و ساخت دستگاه ثبت تعادل برای ارزیابی عوارضی که بر روی تعادل انسان اثر می‌گذارند. (۱۳۹۵)
 24. بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت با بینورال بیتها بر یادگیری و حافظه در رت (۱۳۹۵)
 25.  بررسی اثر قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت به امواج الکترومغناطیسی بر ریزنشت ترمیمهای مختلف دندانی (۱۳۹۵)
 26.  برسی اثر شیفت شدن طول موج های نمایشگر از ابی به سمت طول موج های بلند تر بر طول مدت خواب و بیخوابی (۱۳۹۵)
 27.  بررسی حساسیت باکتری های اشرشیاکولی و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به الکل، کلروهگزیدین، بتادین و درموسپت و سورفوسپت قبل و بعد از تابش RF (۱۳۹۵)
 28. بررسی اثرات هم افزایی احتمالی امواج رادیویی و GCSF بر میزان بقا پس از ایجاد acute radiation syndrome در موش صحرایی نر (۱۳۹۵)
 29.  بررسی محوشدگی چیپس‌های TLD-۱۰۰در دستگاه MR در حال تصویر نگاری و در حال غیر تصویر نگاری (۱۳۹۵)
 30. بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت میدان های الکترومغناطیس و پرتوهای یونساز بر تغییرات نمودار رشد و حساسیت میکرو ارگانیسم های فرصت طلب بیماری زا  (۱۳۹۴)
 31. بررسی اثر پرتوهای غیر یون ساز بر رشد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی (۱۳۹۴)
 32. بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت اسپرم انسان با میدانهای الکترومغناطیس ناشی از دستگاه سشوار (۱۳۹۴)
 33. طراحی و ساخت دستگاه تشخیص سقوط برای افراد مسن و ناتوان با قابلیت ارسال پیامک اضطراری و تعیین موقعیت بیمار (۱۳۹۴)
 34.  ربات کاوشگر آلودگی های رادیواکتیو (۱۳۹۴)
 35.  اثر مواجهه کوتاه مدت با میدان¬های الکترومغناطیسی تولید شده توسط دستگاه های مسدود کننده تلفن همراه بر خصوصیات انقباضی عضله گاستروکنیمیوس قورباغه (۱۳۹۴)
 36. بررسی حساسیت میکرو ارگانیسم، پس از دریافت امواج فراصوت تشخیصی نسبت به آنتی بیوتیک (۱۳۹۴)
 37. بررسی اثر مواجهه مادران باردار با پرتوهای یونساز و غیریونساز بر بروز اختلالات گفتاری در فرزندان  (۱۳۹۳)  
 38. بررسی اثر مواجهه شغلی کارکنان فرودگاه شهید دستغیب شیراز با پرتوهای یونساز و غیریونساز بر سطح سلامت آنان در سال ۱۳۹۳ (۱۳۹۳)
 39. آیا Electromagnetic Hypersensitivity دارای ریشه علمی است؟ (۱۳۹۳)
 40. بررسی اثر ناشی از مواجهه شغلی والدین در معرض تابش پرتوهای یونساز و غیریونساز بر کاهش وزن نوزادان هنگام تولد و جنسیت نوزادان رسیده (۱۳۹۲)
 41. طراحی و ساخت Sun Screen Cream برای حفاظت پوست در مقابل امواج الکترومغناطیس در محدوده فرابنفش با استفاده از مواد کانی (۱۳۹۲)
 42. تاثی عامل هموستاتیک CoolClot، عامل جدید برای کنترل خونریزی (۱۳۹۲)
 43. بررسی اثرات ناشی از مواجهه مادر با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز در دوره بارداری بر سطح بیلی روبین و وزن هنگام تولد نوزادان (۱۳۹۱)
 44. تغییرات شاخص های هماتولوژیک و ایمونولوژیک در رادیولوژیست های مداخله ای و کاردیولوژیست های شاغل در بخش های آنژیوگرافی (۱۳۹۱)
 45. اثر مواجهه کوتاه مدت با میدان های الکترومغناطیسی تلفن های همراه GSM بر Reaction Time در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱۳۹۱)
 46.  بهینه سازی عملکرد عامل هموستاتیک اختراعی CoolClot در سه محور کاهش زمان خونریزی (Bleeding Time)، حجم خون تلف شده و تسریع بهبود زخم (Wound Healing) در خونریزی های شریانی تهدید کننده زندگی (۱۳۹۱)
 47.  بررسی اثرات مواجهه کوتاه مدت با ریز موج های تلفن های همراه GSM بر میزان ترشح هورمون انسولین از غده لوزالمعده در موش‌های صحرایی ماده (۱۳۹۱)
 48.  The effect of mobile phone use on reaction time and numeric working memory in children aged ۸ -۱۰ (۱۳۹۱)
 49. بررسی اثرات امواج مایکروویو ساطع شده بوسیله دستگاه مسدود کننده امواج تلفن همراه بر روی تحرک اسپرم (۱۳۹۱)