پايان نامه ها

رديف
مشخصات
1

عنوان: بررسي و ساخت نانوكامپوزيت پلي اتيلن سنگين-اكسيد تنگستن (HDPE-WO3)  به عنوان حفاظ پرتوگاما

 دانشجو: احمدرضا آبيز

استاد راهنما: دكتر سيد محمد امين حسيني

استاد مشاور: دكتر شهريار ملكي

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاريخ: بهمن 97

2

عنوان: بررسی ویژگی های دزیمتری نانو اکسيد گرافن برای پرتوهای گاما در محدوده دزهای بالا

 دانشجو: نسا ابراهيمي

استاد راهنما: دكتر سيد محمد امين حسيني

استاد مشاور: دكتر شهريار ملكي

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاريخ: بهمن 97

3
عنوان: ساخت و ارزیابی ویژگی های یک دزیمترفعال جدید بر اساس نانو کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته
دانشجو: سید امین جعفری صادقی
استاد راهنما اول: دكتر عليرضا مهديزاده
استاد راهنما دوم: دكتر شهزاد فيضي
استاد مشاور: دكتر سيد محمد امين حسيني
مقطع: كارشناسي ارشد فيزيك پزشكی
دانشگاه: علوم پزشكي شيراز
تاريخ دفاع: ديماه 1397
4

عنوان: مطالعه و طراحي کامپوزیت پلی وینیل الکل-اکسید تنگستن (PVA/WO3) به عنوان حفاظ پرتوهای گاما 
 دانشجو: فريده كاظمي
استاد راهنما: دكتر سيد محمد امين حسيني
استاد مشاور: دكتر شهريار ملكي
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی
دانشگاه: آزاد ارسنجان
تاريخ: ديماه 96
 
 5
عنوان: مطالعه خواص دزيمتري نانولوله هاي كربني با بهره گيري از طيف سنجي رامان در محدوده دزهاي پرتو فرآوري

دانشجو: احمد رضا وطن خواه

استاد راهنما: دكتر سيد محمد امين حسيني

استاد مشاور: دكتر شهريار ملكي

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

دانشگاه: آزاد ارسنجان

تاريخ: ديماه 96

 6 
عنوان: ارزیابی دز دریافتی در بیماران سکته حاد اولیه قلبی بر اساس فاکتورهای اندازه گیری شده توسط سیستم آنژیوگرافی در بیمارستان ولی عصر شهر فسا
دانشجو: مهدی مقبول
استاد راهنما: دکتر سيد محمد امين حسيني
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی
دانشگاه: آزاد ارسنجان
تاریخ: زمستان 96
 7 
عنوان: امکان سنجی تولید مولیبدن 99، فسفر-32 و طلا -198 در راکتور مینیاتوری اصفهان (MNSR) با مقایسه نتایج تجربی و مقادیر بدست آمده از کد MCNPX
دانشجو: فاطمه صیفی
استاد راهنما: دکتر سيد محمد امين حسيني
استاد مشاور: دکتر مسعود احمدی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی
دانشگاه: آزاد ارسنجان
تاریخ: تابستان 96
8 
عنوان: مطالعه توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار پور فیرینی جدید با رادیونوکلئید گالیوم-68
دانشجو: فاطمه شهابی نیا
استاد راهنما: دکتر سيد محمد امين حسيني
استاد مشاور: دکترسید یوسف فضائلی حسینی نژاد
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی
دانشگاه: آزاد ارسنجان
تاریخ: زمستان 96
 
9
عنوان: امکان سنجی تولید رادیو ایزوتوپ های ایربیوم 169، لوتسیم 177 و ایتریوم -90 با استفاده از شبیه سازی توسط کد نویسی مونت کارلو MCNP
دانشجو: آینا گلابیان
استاد راهنما: دکتر سيد محمد امين حسيني
استاد مشاور: دکتر مسعود احمدی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی
دانشگاه: آزاد ارسنجان
تاریخ: زمستان 95-96
 
10
عنوان: بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار پور فیرینی جدید با رادیونوکلئید گالیوم-68 بر روی نانو سیلیکای MCM-41
دانشجو: محمد رضا افراسیابی
استاد راهنما: دکترسید یوسف فضائلی حسینی نژاد
استاد مشاور: دکتر سيد محمد امين حسيني
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد پرتو پزشکی
دانشگاه: آزاد ارسنجان
تاریخ: زمستان 96

 

11
عنوان: بررسی میزان اثر فعالسازی فوتونی داروی سیس پلاتین در افزایش دز تابشی در تومورهای سرطانی
دانشجو: الهام یوسف زاده نوشهر
اساتيد راهنما: دکتر رضا فقیهی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
استاد مشاور: محمد طاهری
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی
دانشگاه: دانشگاه شیراز  
تاریخ: 1392
12
عنوان:  بررسی اثر قرارگیری درمیدانهای الکترومغناطیسی ناشی از تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته بر روی میزان آزاد شدن جیوه از آمالگام های دندانی
دانشجو: سید محمدانوشه
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر مسعود نقاب
استاد مشاور: دکتر عبدالرضا رجایی فرد
مقطع و رشته: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه: دانشگاه شیراز
تاریخ: 1390
13
عنوان: بررسی اثرات تابش گیری اولیه با پرتو های ریز موج بر بقای موش بالب سی نر آلوده به باکتری اشریشاکلی
دانشجو: غزل نامداری
اساتيد راهنما: دکتر محمد معتمدی فر - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
استاد مشاور: محمد طاهری
مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1391
 
14
عنوان: بررسی میان کنش امواج فراصوتی و لیزر بر میزان جذب پوستی انسولین در موشهای صحرایی دیابتی
دانشجو: مرتضی پیشقدم
اساتيد راهنما: دکتر علیرضا مهدی زاده - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1390
 
15
عنوان: بررسی تضعیف فوتونی و نوترونی بتون سنگین در اتاق های رادیوتراپی مگاولتاژ
دانشجو: مرضیه صادقی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر محمد امین مصلح شیرازی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1391
 
16
عنوان:  اثرات زیستی مواجهه دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان با میدان های الکترومغناطیسی تولید شده بوسیله دستگاه های کاویترون بر سطح کورتیزول سرم
دانشجو: سحر وظیفه دوست
اساتيد راهنما: دکتر محمد مهدی یاقوتی خراسانی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
اساتيد مشاور: مهندس سیمین مهدی زاده - دکتر عبدالرضا رجایی فر
مقطع و رشته: دکترای دندانپزشکی - داندانپزشکی
دانشگاه: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
تاریخ: 1388
 
17
عنوان:بررسی بر همنهش میدان های الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی بسیار پایین (30 - 90 مگاهرتز) و پرتوهای ریز موج900 مگا هرتز در القای گونه های فعال اکسیژن در رده های سلولی SP2/0 و سطح مالون های آلدهید در نمونه های پلاسمای خون انسانی
دانشجو: الهه کاظمی اردکانی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر عباس علی قنبری
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ:1391     
18
عنوان: ساخت و بررسی عملکرد ابزار شرح  داده شده در کتاب التصریف به منظور بادکش درمانی
دانشجو: حسن یار محمدی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده
استاد مشاور: دکتر آرمان زرگران
مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی
دانشگاه:  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1391
 
19
عنوان:  بررسی مدل سازی رادیوبیولوژیک برای ارزیابی کیفیت طراحی درمان در رادیوتراپی و استفاده از آن به منظور برآورد اسیبهای قلب در رادیوتراپی مری
دانشجو: حمید عبداللهی ناصح آباد
اساتيد راهنما: دکتر محمد امین مصلح شیرازی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ:1391
20
عنوان: طراحی حفاظت های انعطاف پذیر عاری از سرب با استفاده از نانو ذرات تنگستن و تعیین ویژگی های تضعیف آن به عنوان یک حفاظ
دانشجو: عهدیه آغاز
اساتيد راهنما: دکتر رضا فقیهی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی
دانشگاه:  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
تاریخ:1391
 
21
عنوان: ساخت و بررسی عملکرد ابزار جراحی شرح داده شده در کتاب التصریف برای عمل جراحی به عنوان مخدع یا دسته تیغ
دانشجو: سیده آیدا احمدی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده
استاد مشاور: دکتر آرمان زرگران
مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ:1391
 
22
عنوان:  بررسی اشعه وارد شده بر ارتوپد ها حین کار با دستگاه سی آرم فلوروسکوپی - 1391
دانشجو: جاوید آزاد بخت
اساتيد راهنما: دکتر علیرضا مهدی زاده _ مهندس محمد مهدی موحدی
استاد مشاور: دکتر سیدمحمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: دکترای عمومی - پزشکی عمومی
دانشگاه:  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ:1393
 
23
عنوان:ارزیابی میزان مواجهه شغلی جوشکاران با میدان های الکترومغناطیسی، پرتوهای ماوراء بنفش و نور مرئی در شرکت فولاد پایه فارس و بررسی پیامد های بهداشتی ناشی از این مواجهه و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح سلامت جوشکاران
دانشجو: ابراهیم آسمند
اساتيد راهنما: دکتر زهرا زمانیان - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1392
 
24
عنوان: طراحی و ساخت حفاظ های عاری از سرب چند لایه ای با استفاده از ماتریس های محتوی نانو ذرات اکسید فلزی و بهینه سازی حفاظت پرتوی آن در مقابل فوتون های اشعه ایکس در محدوه انرژی های تشخیصی
دانشجو: آرش صفری
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده
استاد مشاور : دکتر محمد امین مصلح شیرازی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1393
 
25
عنوان:بررسی میزان استرس اکسیداتیو ناشی از پرتوگیری با امواج وای فای (45/2 گیگا هرنز ) در مدل حیوانی رت
دانشجو: مریم تیموری
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر علیرضا مهدی زاده
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1392
 
26
عنوان: بررسی اثر پاسخ تطبیقی متعاقب پرتو های یونیزان و غیر یونیزان بر روی total DNA methylation و میزان متیلاسیون در ژن MGMT1 و ERα که در بروز و ایجاد سرطان کولون نقش دارند رد نمونه های موش صحرایی نر
دانشجو: محبوبه شیخی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1393
 
27
عنوان: معرفی یک طرح اختلاط جدید برای بتن های سنگین به منظور بهبود ویژگی های حفاظت در برابر فوتون و نوترون و پارامتر های فیزیکی آن
دانشجو: مهدی کاظم پور
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ:  1393
 
28
عنوان:  بررسی نقش پرتوگیری اولیه شغلی بر بیان ژن های FDXR, DDB, GADD456A متعاقب دوز دریافتی challenging (چالشی) گاما در سلول های لنفوسیت در شرایط in vitro با روش Real - time PCR
دانشجو: سولماز آرو
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر حسین مزدرانی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1393
 
29
عنوان: طراحی و ساخت یک حفاظ فیزیکی نانو کامپوزیت جدید با ماتریس پلی اتیلن برای کاربد در تحقیقات فضایی
دانشجو: فاطمه جمالی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1393
 
30
عنوان:  بررسی اثر زمان شروع مکمل های غذایی آنتی اکسیدانی برای کاهش آسیب های پرتوی در موش صحرایی متعاقب مواجهه با دوز کشنده پرتو گاما
دانشجو: مریم فوادی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر صدیقه شریف زاده
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1393
 
31
عنوان: تاثیر امواج الکترومغناطیس فرکانس بالای تلفن همراه بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه ذرت Zea mays L.
دانشجو: حبیبه زارع
اساتيد راهنما: دکتر ساسان محسن زاده
اساتید مشاور: دکتر علی مراد شاهی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: دکترای تخصصی - زیست شناسی - فیزیولوزی گیاهی
دانشگاه: دانشکده علوم دانشگاه شیراز
تاریخ:1394
 
32
عنوان:  بررسی اثر مواجهه کوتاه مدت با امواج الکترومغناطیسی ساطع شیراز از دستگاه مسدود کننده تلفن همراه(Mobile Jammer) بر استرس اکسیداتیو در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
دانشجو: سمیرا حاجی زاده خرامه
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی
اساتید مشاور: دکتر مسعود حقانی - دکتر حبیب اله ناظم
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - زیست شناسی
دانشگاه:  پیام نور مرکز تفت
تاریخ:1394
 
33
عنوان: بررسی اثر مواجهه طولانی مدت انسان با سطوح بالاتر از نرمال پرتو های زمینه بر میزان بیان ژن های P53, CDKN1A(P21)
دانشجو: عبداعظیم احمدی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر سید محمد باقر تابعی
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1394
 
34
عنوان:  بررسی تاثیر ساختار های زیر کف، کف پوش و تهویه ساختمان در مناطق با پرتوزایی طبیعی و سطح رادون بالا در ایران
دانشجو: مهدیه محمدی
اساتيد راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی - دکتر محمد رضا کاردان
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1394
 
35
عنوان: بررسی اثرات امواج مایکرویو ساطع شده از دستگاه مسدود کننده موبایل بر روی تحرک اسپرم و فراگمانتاسیون DNA
دانشجو: طاهره دوهنده
اساتید راهنما: دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد – دکتر سید محمد جواد مرتضوی
استاد مشاور: دکتر بهیه نام آور جهرمی
مقطع و رشته: زنان و زایمان
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1393
36
عنوان: بررسی اثر قرارگیری در میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته بر روی میزان آزاد شدن جیوه از آمالگام های دندانی
دانشجو: دکتر سید محمد انوشه
اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی – دکتر مسعود نقاب
استاد مشاور: دکتر عبدالرضا رجایی فرد
مقطع و رشته:MPH
دانشگاه: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1390
37
عنوان: طراحی و ساخت پوشش های حفاظت پرتویی انعطاف پذیر و عاری از سرب برای دستیابی به حفاظ های کارآمد فاقد سمیت، سبک و دارای تضعیف فوتونی بیشتر
دانشجو: منصور طیبی
اساتید راهنما: دکتر محمودرضا آقامیری – دکتر سید محمد جواد مرتضوی
اساتید مشاور: دکتر حبیب اله بهاروند، دکتر محمد امین مصلح شیرازی
مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
تاریخ: 1390
 
38
عنوان: طراحی حفاظ های انعطاف پذیری عاری از سرب با استفاده از نانو ذرات تنگستن و تعیین ویژگی های تضعیف آن بعنوان یک حفاظ
دانشجو: عهدیه آغاز
اساتید راهنما: دکتر رضا فقیهی – دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناس ارشد مهندسی هسته ای
دانشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
تاریخ: 1391
 
39
عنوان: بررسی مدل سازی رادیوبیولوژیک برای ارزیابی کیفیت طراحی درمان در رادیوتراپی و استفاده از آن به منظور برآورد آسیبهای قلب در رادیوتراپی مری
دانشجو: حمید عبداللهی ناصح آباد
اساتید راهنما: دکتر محمد امین مصلح شیرازی - دکتر سید محمد جواد مرتضوی
مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1391
40
عنوان: ساخت و بررسی عملکرد ابزار شرح داده شده در کتاب التصریف به منظور بادکش درمانی
دانشجو: حسن یارمحمدی
اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی– دکتر علیرضا مهدی زاده
استاد مشاور: دکتر آرمان زرگران
مقطع و رشته: دکتری عمومی
دانشگاه: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1391
41
عنوان: بررسی اثر همسایگی پرتوهای ریزموج تابشی از دستگاه شبیه ساز تلفن همراه بر روی میزان آپوپتوز و فعالیت آنزیم کاتالاز در رده سلولی لنفوسیت-T
دانشجو: رسول آزمونفر
اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی– دکتر نصرا.. عرفانی
مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1392
 
42
عنوان: طراحی ساخت و ارزیابی قدرت حفاظت شیلدهای سبک پلی اتیلنی دانسیته بالا از اشعه نوترون
دانشجو: نسرین شرفی
اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی– دکتر محمد رضا کاردان
مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1392
 
43
عنوان: بررسی اثر مواجه اولیه با تابش های مایکروویو MHz 915 در شدت توان های مختلف بر آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت کبد و کلیه موش صحرایی نر متعاقب دریافت دز زیر کشنده اشعه گاما
دانشجو: مهردخت دانشمند
اساتید راهنما: دکتر سید محمد جواد مرتضوی–دکتر زهره مصطفوی پور
مقطع و رشته: کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
دانشگاه: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ: 1392


 
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir