اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو 

تعداد: 32  |  صفحات:  1  2  3  4 

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: راديوتراپي با ذرات باردارسنگين
   
    1393-7-26
    ادامه ...

اعلام اسامی داوطلبین دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی پژوهشی حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فراخوان 93-94
   
    1393-5-19
    ادامه ...

تخصیص امتیاز جهت ارتقای اعضای هیات علمی مخترع پد انعقادي Cool Clot
   
    1393-4-23
    ادامه ...

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
   
    1393-4-11
    ادامه ...

پذیرش 3 مقاله مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در هشتمین کنفرانس ICHLNRRA - 2014
   
    1393-3-7
    ادامه ...

پذیرش اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز
   
    1393-2-26
    ادامه ...

استناد به مقالات مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در گزارش رسمی اتحادیه اروپا در مورد اثرات مواجهه با میدان های الکترومغناطیسی
   
    1393-2-20
    ادامه ...

استناد به مقالات مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در گزارش رسمی کشور کانادا و استرالیا در مورد اثرات مواجهه با امواج رادیویی
   
    1393-1-16
    ادامه ...

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از تجهیزات و آزمایشگاه های مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز
   
    1392-10-29
    ادامه ...

ارائه مقاله در سومین کنفرانس ملی تشعشات فضایی ایران
   
    1392-10-17
    ادامه ...

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir