اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو



 

تعداد: 28  |  صفحات:  1  2  3 

ارائه تعدادی از مقالات مقالات مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس (IRPA)در آفریقای جنوبی
   
    1395-4-1
    ادامه ...

ارائه مقاله مرکز مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس لهستان
   
    1395-4-1
    ادامه ...

همکاری مشترک مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز و پژوهشگران کشور روسیه
   
    1394-2-19
    ادامه ...

مقاله چاپ شده توسط پژوهشگران مرکز پربیننده ترین مقاله مجله IJOMشد.
   
    1393-10-19
    ادامه ...

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: آشنایی با دستگاههای دزیمتری
   
    1393-8-4
    ادامه ...

برگزاری کارگاه با عنوان: اهمیت مدل های حیوانی در تحقیقات مربوط به پرتوهای یونساز و غیر یونساز
   
    1393-7-27
    ادامه ...

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: راديوتراپي با ذرات باردارسنگين
   
    1393-7-26
    ادامه ...

اعلام اسامی داوطلبین دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی پژوهشی حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فراخوان 93-94
   
    1393-5-19
    ادامه ...

تخصیص امتیاز جهت ارتقای اعضای هیات علمی مخترع پد انعقادي Cool Clot
   
    1393-4-23
    ادامه ...

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
   
    1393-4-11
    ادامه ...

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir