اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جذب پزشک پژوهشگر1398-12-14

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز موفق به کسب مجوز جذب یک نفر دستیار پزشک پژوهشگر در سال 1399 شد. بیشتر...

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir