اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


تقدیر از عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر1398-9-30

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم پژوهشی وزیر بهداشت، در تاریخ 28 آذر ماه 98، از جناب آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر تقدیر شد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir