اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


تقدیر از عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر از طرف استانداری استان فارس1398-9-30

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده استان از طرف استانداری فارس، در تاریخ 20 آذر ماه 98، از جناب آقای دکتر محمد امین مصلح شیرازی رئیس مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر تقدیر شد. بیشتر...

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir