اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه 2 مرکز تحقیقات در گروه بیومدیکال با سابقه 1 تا 3 سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز1397-10-3

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز، در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 95 در گروه بیومدیکال با سابقه 1 تا 3 سال فعالیت موفق به کسب رتبه 2 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد. در مراسم روز پژوهش از این مرکز تقدیر شد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir