اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه 1 در گروه علوم پایه مراکز زیر سه سال سابقه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه 9 کشوری در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی1395-11-16

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی (سال 94) موفق به کسب رتبه 1 در گروه علوم پایه مراکز زیر سه سال سابقه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه 9 در کشور شد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir