اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


نظریه اثر مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی بر آزاد شدن جیوه از آمالگام بر افزایش میزان اوتیسم1395-4-27

نظریه جدیدی که اخیرا توسط مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در ارتباط با اثر مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی بر آزاد شدن جیوه از آمالگام بر افزایش میزان اوتیسم ارائه گردید با سرعت در مقاله فوق که در ژورنالی با ایمپکت فاکتور 2/6 چاپ شده مورد استناد قرار گرفته است از سوی دیگر این استناد visibility   خوب GBPE را نیز در سطح بین المللی نشان می دهد.

 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir