اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو 

تعداد: 26  |  صفحات:  1  2  3 

کسب رتبه 2 مرکز تحقیقات در گروه بیومدیکال با سابقه 1 تا 3 سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   
    1397-10-3
    ادامه ...

دو مقاله از مقالات منتشر شده از مرکز جز پر استناد ترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد.
   
    1396-5-7
    ادامه ...

پیام تسلیت
   
    1396-3-31
    ادامه ...

اطلاعيه تكميلی فراخوان پذيرش پژوهشگر پسادكترای پژوهشی تیرماه96
   
    1396-3-28
    ادامه ...

کسب رتبه 1 در گروه علوم پایه مراکز زیر سه سال سابقه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه 9 کشوری در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
   
    1395-11-16
    ادامه ...

بررسی یکی از مقالات مرکز توسط کمیته تجسس های علمی انجمن آمریکایی دندانپزشکی ترمیمی
   
    1395-8-16
    ادامه ...

ارائه طرح مصوب مرکز در جشنواره خوارزمی
   
    1395-6-21
    ادامه ...

نظریه اثر مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی بر آزاد شدن جیوه از آمالگام بر افزایش میزان اوتیسم
   
    1395-4-27
    ادامه ...

ارائه تعدادی از مقالات مقالات مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس (IRPA)در آفریقای جنوبی
   
    1395-4-1
    ادامه ...

ارائه مقاله مرکز مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در کنفرانس لهستان
   
    1395-4-1
    ادامه ...

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir