اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو 

تعداد: 32  |  صفحات:  1  2  3  4 

جذب پژوهشگر پسا دکترا
   
    1399-5-4
    ادامه ...

جذب دانشجوی دکتری پژوهشی
   
    1398-12-14
    ادامه ...

جذب پزشک پژوهشگر
   
    1398-12-14
    ادامه ...

دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز
   
    1398-11-21
    ادامه ...

تقدیر از عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر
   
    1398-9-30
    ادامه ...

تقدیر از عضو مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز به عنوان پژوهشگر برتر از طرف استانداری استان فارس
   
    1398-9-30
    ادامه ...

کسب رتبه 2 مرکز تحقیقات در گروه بیومدیکال با سابقه 1 تا 3 سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   
    1397-10-3
    ادامه ...

دو مقاله از مقالات منتشر شده از مرکز جز پر استناد ترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد.
   
    1396-5-7
    ادامه ...

پیام تسلیت
   
    1396-3-31
    ادامه ...

اطلاعيه تكميلی فراخوان پذيرش پژوهشگر پسادكترای پژوهشی تیرماه96
   
    1396-3-28
    ادامه ...

مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir