امکانات


امکانات 

اولتراسوند درمانی
 
لیزر مادون قرمز
 
دزیمتر شخصی یرتو گاما
 
دزیمتر محیطی
 
دماسنج (ترمومتر)
 
Spectran دستگاه اندازه گیری شدت پرتوهای میکروویو ایستگاه های پایه ای تلفن همراه
دستگاه سیمولاتور تلفن همراه
 
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
32308113
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir