معرفی مرکز
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز (علوم پرتوی) با هدف توسعه علم وفن آوری برای ارتقای سطح سلامت از طریق كاربرد اصول فیزیكی در تجهیزات و دستگاههای پزشكی و دانش عمومی در ارتباط با كاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتو های یونساز و غیر یونساز در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به فعالیت نمود و با حمایت های موثر جناب آقای دکتر ایمانیه ریاست محترم دانشگاه در سال 1389 فضای فیزیكی محدودی در بیمارستان علی اصغر به این مركز اختصاص یافت که بعدا با اضافه شدن فضاهای آزمایشگاهی و اداری در دانشکده پیراپزشکی، گسترش بیشتری پیدا کرد. با وجود عمر كوتاه این مركز و علیرغم محدودیت های موجود، تمام فعالیت های مركز بر محور اصلی توسعه همكاری های بین دانشگاهی، ملی و بین المللی استوار بوده و تا کنون به صورت چشمگیری از نیروهای خلاق و جوان که سرمایه های اصلی پژوهشی هستند، استفاده شده است، به گونه ای که در اکثریت قریب به اتفاق پروژه های تحقیقاتی چندین همکار دانشجو مشارکت داشته و در مقالات منتشر شده با آدرس مرکز نیز نویسندگان دانشجو مشاهده می شوند. خوشبختانه انتشار بیش از 50 مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی و انجام ده ها طرح تحقیقاتی با همكاری موثر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دیگر دانشگاهها به ویژه مشاركت با دانشگاه شیراز، همکاری بسیار نزدیک و فعال با مركز تحقیقات تابش، امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران به همراه كسب رتبه های برتر و افتخارات متعدد در برخی جشنواره های علمی نشان دهنده آن است كه این هدف با موفقیت بسیار تحقق یافته است.
از دیگر نكات شاخص مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز بهره گیری از نخبگان و شخصیت های علمی متخصص می باشد. از جمله دانشمندان برجسته ای كه به عنوان یكی از اعضا هیات موسس در این مركز به فعالیت مشغول می باشند، پرفسور عبدالكریم وصال می باشد كه اخیرا ایشان موفق به دریافت نشان درجه یك علمی از ریاست جمهوری كشور گردیده اند.
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir