موفقیت ها


مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی (سال 94) موفق به کسب رتبه 1 در گروه علوم پایه مراکز زیر سه سال سابقه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه 9 در کشور شد.

دریافت نشان درجه یك دانش توسط پرفسور عبدالكریم وصال عضو موسس مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز

 

 • کسب رتبه یک مراکز گروه علوم پایه با سابقه زیر سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی وزارتخانه در سال 95
 • کسب رتبه دو مراکز گروه علوم پایه با سابقه بیشتر از سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی وزارتخانه در سال 96

اختراعات ثبت شده مرکز 
 
 • حفاظ الکترومغناطیس گرمایی رایانه های لپ تاپ (شماره ثبت اختراع 95524 مورخ 26/1/1397)
 • سیستم هشدار دهنده آلودگی ناشی از مواد پرتوزا در بخش های پزشکی هسته ای (شماره ثبت اختراع 90434 مورخ 24/8/1395)
 • اپرون محافظ پرتوی جدید بر پایه تکنولوژی نانو (شماره ثبت اختراع 80310  مورخ 29/5/1392)
 •  بتن نیمه سنگین الکسیت-گالنا به منظور حفاظ مناسب فوتون و نوترون در رأکتورهای هسته­ای بخش­های رادیوتراپی مگاولتاژ و پسمانداری مواد رادیواکتیو (شماره ثبت اختراع 80309  مورخ 29/5/1392)
 •  تاپرون محافظ پرتوی جدید منعطف بر پایه غیر سربی (شماره ثبت اختراع 76265 مورخ 8/5/1391)
 •  استفاده از فناوری نانو در جذب رادیونوکلئیدها از محلول های آبی متعاقب یک سانحه هسته ای (شماره ثبت اختراع 70630 مورخ 21/4/1390)
 • طراحی و ساخت پد انعقادی-آنتی باکتریال CoolClot با کارایی منحصر به فرد در کنترل خونریزیهای بسیار زیاد و تهدید کننده ( شماره ثبت اختراع 68335 مورخ 22/10/1389)
 • ساخت حفاظ بتونی سنگین مورد نیاز نیروگاههای هسته ای با استفاده از کانی داتولیت (شماره ثبت اختراع 59322 مورخ 12/3/1388)
 • طراحی و ساخت حفاظ بتونی کلمانیت-گالنا با قابلیت های ویژه مهندسی هسته ای برای نگهداری پسمانهای پرتوزای سطح بالا (شماره ثبت اختراع 61174 مورخ 5/7/1388)
 • ساخت یک عامل انعقادی Mineral-Based  برای کنترل خونریزیهای شدید در میدان جنگ و موارد اضطراری( شماره ثبت اختراع 57138 مورخ 26/11/1387)
 •  

 افتخارات و جوایز کسب شده 

 1. کسب رتبه اول گروه پزشکی مسابقه ایده های برتر در اولین جشنواره نوآوری و فناوری خلیج فارس، شیراز – ایران 1390
 2. کسب عنوان پژوهشگر نمونه در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان فارس، شیراز – ایران 1389
 3.  کسب رتبه دوم مقالات در رادیولوژی دهان، فک و صورت در دهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی (شهید دکتر هدایت)، تهران – ایران 1388
محصولات تولیدی مرکز با قابلیت تولید انبوه و تجاری
کسب موافقت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برای ثبت عامل انعقادی CoolClot در هفتمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) مورخ 24/5/1390
عقد تفاهم نامه اولیه قرارداد خرید محصول پد انعقادی CoolClot توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان­های تابعه در سطح استان فارس مورخ 6/7/1392
 
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir