فعالیت های مرکز

  • تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و انتشار مقالات مربوطه در راستای اهداف مرکز
  • ثبت اختراع
  • نقد مقالات در معتبرترین مجلات دنیا
  • اجرای طرح های مشترک با محققان خارج از کشور
  • راهنمایی و کمک به دانشجویان در نوشتن پروپوزال و اجرای طرح
 
مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
نشانی: شيراز- خيابان مشكين فام- روبروی هتل هما- دانشكده پيراپزشكی
تلفن : 9-32270238
داخلی 230
فاكس : 32289113
وب سايت :‌ crrs.sums.ac.ir